fbpx

EC (Los Angeles ja Miami)

Pakutavad kursused:

Inglise keele üldkursus (20 tundi nädalas) annab õpilastele baasoskused inglise keele mõistmiseks ja rääkimiseks ning aitab liikuda ladusa keeleoskuse poole. Su enesekindlus inglise keele rääkimisel kasvab silmnähtavalt tänu nelja põhioskuse lihvimisele: kõnelemine, kuulamine, lugemine ja kirjutamine.

Inglise keele intensiivkursus (30 tundi nädalas) sisaldab inglise keele üldkursuse tunde, lisaks saab igal nädalal valida 10 lisatundi hulga erinevate teemadega tundide seast.

Üldkursus intensiivtundide osaga (24 tundi nädalas) – selle kursuse raames pakutakse õpilastele lisaks üldkeele tundidele 4 valikulist intensiivõppe tundi nädalas.

Meil töötavad kogenud ja kõrgelt kvalifitseeritud õpetajad. Nad korraldavad dünaamilisi ja motiveerivaid tunde, mis on loodud sinu nõrgemate keeleoskust tugevdamiseks ja tugevuste edasi arendamiseks.

Intensiivtundide teemade hulgas leiab järgmist:

 • Tõeline maailmakodanik – selle programmi raames arutatakse inglise keeles keskkonna, võrdsuse, tööstuse ja globaliseerumise teemadel.
 • Võrdlevad kultuuri ja kommunikatsiooni uuringud – nende tundide raames arutatakse kultuuride ning nende suhtlustavade eripärasid.
 • Inglise keel eluks ingliskeelses keskkonnas – nendes tundides omandad inglise keele sõnavara, mis tuleb kasuks igapäevastest situatsioonides ning uues paigas sisse-elamiseks.
 • Sõnade maailm – selle programmi raames omandatakse sõnavara, mille abil saad hõlpsasti arutada globaalseid probleeme ja geograafia-alaseid teemasid.
 • Kiirelt kirjutama – selle programmi vältel arendadakse kirjutamisoskusi adresseerimaks erinevaid sihtgruppe; õpid kasutama sobivat sõnavara ja stiili.
 • Kiirelt rääkima – nendes tundides keskendutakse kõnelemisoskuse ja ladususe arendamisele, toimub rohkelt vestluspraktikat.
 • Filmiõpingud – programmi raames arendatakse kriitika oskust vaadates ja analüüsides erinevat tüüpi filme.
 • Inglise keele kirjutamise baaskursus – selles programmis keskendutakse kirjutamisoskuse arendamisele.
 • Meedia – sellel kursusel keskendutaks analüütiliste oskuste lihvimisele arutades meedia, faktide, arvamuste ja tähenduse teemadel.
 • Akadeemiline inglise keel – harjutatakse akadeemilisi oskusi, sh esseede kirjutamine, tõhusate märkmete kirjutamine ning esitluste ettevalmistamine.
 • Praktiline grammatika – selle programmi raames uuritakse lähemalt inglise keele struktuuri, keskendutakse sõnavara ja stiili asjakohasusele ja sobivusele.
 • Muusika keel – avasta erinevaid muusikažanre, kultuure ja ajastuid, ning omanda nende kirjeldamiseks ja analüüsimiseks vajalik sõnavara.

Akadeemiline inglise keel (30 tundi nädalas) aitab sul omandada keele ja spetsiifilised akadeemilised oskused, mis on vajalikud õppimaks ingliskeelses ülikoolis. Õppetöös keskendutakse järgmistele valdkondadele: esseed kindlatel teemadel, loengute kuulmine ja kasulike märkmete tegemine, akadeemiliste ettekannete ettevalmistus ja esitlus. Samuti on juttu viitamisest, plagiaadi vältimisest ja teistest ülikooliõpinguteks vajalikest teemadest. Tegemist on erilise intensiivprogrammiga, kuhu kuulub 20 inglise üldkeele tundi ja 10 akadeemilise keele intensiivtundi, mis on kujundatud täpselt sinu oskuste ja vajaduste järgi.

TOEFL eksami ettevalmistuskursus (30 tundi nädalas): Los Angeleses TOEFL ettevalmistuskursusel osaledes saad kasu lõigata efektiivsest Higher Score® koolitustehnikast. Higher Score® pakub parimat võimalikku ettevalmistust TOEFL eksamiks. Kursusel keskendutakse oskustele ja strateegiatele, mis aitavad sul saavutada võimalikult kõrge TOEFL testi tulemuse. Los Angelese TOEFL eksami tundides tegeletakse kolme peamise valdkonnaga, mis aitavad sul kiiresti TOEFL test vilumust arendada, nendeks on tõhusad eksami strateegiad, efektiivsed mõttemustrid eksamil ning inglise keele õpe eksami sooritamiseks.

Inglise keel töökeskkonda (30 tundi nädalas): Kui soovid tänapäevases töökeskkonnas edu saavutada, on suurepärane inglise keele oskus tihti möödapääsmatu. Kõnealuse kursuse käigus arendatakse vilumust, täpsust ja kindlaid suhtlusoskusi, mis aitavad sul karjääriredelil edasi liikuda. Igal nädalal toimub 30 õppetundi: 20 inglise üldkeele tundi ja 10 ärikeele tundi. Kursuse 10 inglise ärikeele tunni raames keskendutakse muuhulgas järgmistele teemadele: Ärikohtumiste keel, ettekannete tegemine, kriitiline mõtlemine ja probleemilahendus, läbirääkimised, samuti aruannete, kirjade ja emailide kirjutamine.

Eratunnid – eratundides toimub individuaalõpe, s.t õpetaja saab keskenduda vaid sinu aitamisele, nii on sinu keeleoskuse edenemine eriti kiire. Eratunnid viiakse läbi just sinu oskusi, vajadusi ja soove arvesse võttes. Samuti määratakse sulle õpetaja, kes sinu õppetasemel kõige paremini juhendama sobib. Tegemist on kõige paindlikuma ja personaalse programmiga, mille abil parandad oma inglise keele oskusi rekordilise kiirusega.

Tule tasuta konsultatsioonile