fbpx

Bede’s keeltekool

Pakutav kursus

English for the Future (15-19 a)

Kursus sisaldab 25 h keeleõpet nädalas. Valida on kahe kombinatsiooni vahel
– English Skills+ Communication Skills+ Professional Skills
– IELTS preparation (15h nd) + Professional Skills

Kursus koosneb järgmistest komponentidest:

  • English Skills – Keskendutakse õpilaste üldise inglise keele oskuse arendamisele (grammatika, sõnavara, suhtlus). Õpilased teevad saabudes tasemetesti ning paigutatakse väikestesse gruppidesse (max 14 inimest).
  • Communication Skills – Arendatakse õpilase oskusi nii kõnes kui ka kirjas erinevates kooli- ja tööalastes olukordades. Õpitakse koostama raporteid (sobivas stiilis) ja muid kirjalikke aruandeid. Õpilased saavad ka valida, missuguseid teemasid käsitlevates tundides nad täpselt osaleda tahavad. Valikus on näiteks ärietikett, koosolekute läbiviimine, essee kirjutamine, presentatsioonide tegemine jms.
  • Professional Skills – Eesmärk on anda õpilastele ettekujutus, mida erinevad valdkonnad endast päriselt kujutavad. Samal ajal arendatakse nende erialast inglise keele oskust. Valikus on näiteks sellised valdkonnad nagu ettevõtlus, rahandus, ajalugu, poliitika, õigus, juhtimine, psühholoogia jt.
  • IELTS preparation – Kahe nädala jooksul tutvustatakse õpilastele IELTS eksami struktuuri ning tehakse läbi eelnevaid eksameid. Ka eksamit ennast saab kohapeal kursuse lõppedes sooritada (eksam lisatasu eest).

 

Tule tasuta konsultatsioonile