fbpx

CATS College

Pakutavad kursused:

A-Levels:

A-levels õpe on ideaalne neile, kes soovivad oma edasist haridusteed jätkata Suurbritannia ülikoolides. Selles õppeastmes peaksid õpilased juba teadma, mis valdkonda nende tulevane karjäär kuuluda võiks. Nii saab igaüks endale A-levels programmi valida just need õppeained, mida tal ülikooli astumiseks on tarvis. CATS College’i A-levels programm keskendub õpilaste analüüsivõime ja iseseisva mõtlemise oskuse arendamisele. Samuti pannakse rõhku informatiivsete ja huvitavate esseede kirjutamisele.

Personaalsed tugiisikud aitavad õpilastel välja valida sobivaimad õppeained ning jälgivad nende üldist progressi. Tähelepanu pööratakse regulaarsetele hinnangutele ja keeleõppe edendamisele.

Valida saab traditsioonilise 2-aastase programmi ja eriti võimekatele noortele mõeldud intensiivsema 1-aastase kursuse vahel. Mõlemad valikud annavad eduka läbimise korral hea võimaluse saada õppekoht mõnes UK hinnatuimas ülikoolis. Igal aastal saab üle 80% CATS College’i õpilastest pakkumisi Times Top 30 ülikoolidelt.

IB-õpe (International Baccalaureate Diploma):

IB on rahvusvaheliselt kõige enam aktsepteeritud õppevorm, mis avab uksi kõigis maailma parimais ülikoolides. IB-õppe läbinud on avatud mõtlemisega noored, kes rakendavad õpitut aktiivselt ka väljaspool klassiruumi. Tegu on sobiva programmiga neile, kes soovivad oma edasist haridusteed ja karjääri arendada rahvusvahelises mastaabis.

CATS College on tuntud kõrge kvaliteediga õppeolustiku, tugeva toetusvõrgu ja energilise rahvusvahelise keskkonna poolest. See muudab kooli IB-õppurite jaoks ideaalseks.

IB programmis õpitakse 6 õppeainet, mille valimistingimused tagavad mitmekesise hariduse, aga ka iga õpilase individuaalsete huvide ja tugevuste arendamise. Keelte, sotsiaalteaduste, loodusteaduste ja matemaatika valdkonnast tuleb kõigist valida üks õppeaine nii tava kui ka kõrgemal tasemel õppimiseks.

Lisaks saab ainepunkte CAS (Creativity, Action & Service) kavade täitmise eest. Sellised ained aitavad IB-õpet muuta veelgi mitmekülgsemaks, pakkudes õpilastele haaravat tegevust erinevate vabatahtlike ürituste raames (nt. heategevus, kogukondlikud heakorratööd, meeskonnatöö harjutused, filmiõhtud, spordiklubid, talendivõistlused).

Kandideerimiseks on vaja:

Viimase kahe aasta hinnetelehed, inglise keele test Evenori kontoris, Skype intervjuu, soovituskiri koolist.

 

Tule tasuta konsultatsioonile