fbpx

Inglise keskharidus ehk A-level programm

Tule tasuta konsultatsioonile

Inglise keskharidus ehk A-level programm

16+ aastastele noortele mõeldud inglise keskkooli A-level programmi raames on võimalik õppida riigikoolides ning saada kahe aastaga hinnatud inglise keskharidus.

Koole iseloomustab väga lai õppeainete valik, head asukohad ja kvaliteetne õppetöö ning võimalus valida erinevate majutusvariantide vahel.

Võrreldes eesti keskkooli ainekavaga, õpitakse kokkuvõttes küll vähem õppeaineid, kuid see eest tehakse seda põhjalikumalt. Esimesel aastal peab valima vähemalt neli õppeainet, teisel aga vähemalt kolm. Lõpueksamid sooritatakse tavaliselt 18 aastaselt. Esimese aasta lõpus sooritatakse nn AS taseme eksamid, teise aasta lõpus aga A2 taseme omad. Hindeid pannakase viiepallisüsteemis, A-st E-ni.

A-leveli ainete valimine

A-leveli õppeainete valimisel võiks silmas pidada mitmeid aspekte. Äsja põhikooli lõpetanul võib olla segadusttekitav küsimus, mida tulevikus teha tahetakse. Kuid loodetavasti on olemas mõned mõtted ja eelistatumad valikud.
Oluline on valida õppeained, mis on seotud Sinu tulevaste karjääriotsusega. Näiteks, kui soovid olla tegev teaduse valdkonnas, peaksid valima vähemalt kaks teadusainet ja matemaatika. Muusika ja kunst teadusega seotud pole, seega ei ole mõtekas neid valida.

A-leveli õppeainete valikul tuleks arvestada ka põhikooli lõpus sooritatud eksamite hindeid. Kui saavutasid häid tulemusi teatud ainetes, võid soovida neid A-level tasemel edasi arendada. Loomulikult pead arvestama ka huvipakkuva ülikooli sisseastumistingimustega, kuna paljude erialade juures on täpsustatud, millised A-level õppeained peaksid õpilasel olema läbitud.

Kunagi ei tohiks valida aineid vaid seetõttu, et Sinu sõbrad seda tegid või arvad, et nii oleks lihtsam. Sel hetkel võib see tunduda hea mõte, kuid kui Sul ei õnnestu tulevikus leida töökohta oma A-level ainete ja hinnete tõttu, pead Sa kursust ja kogu protsessi uuesti kordama.

Kuidas Sind hinnatakse?

A-level koosneb kahest osast: esimesel aastal ollakse AS ja teisel aastal A2 tasemel. Hindeid antakse A*-st E-ni. Kursuse läbimiseks pead saama E või sellest kõrgema hinde.
Suurema osa hindest moodustab kirjalik eksam, samuti võidakse arvestada erinevaid kursusetöid nagu näiteks esseed, erinevad praktilised tööd ja eksperimendid. Kursusetöid hindavad tavaliselt õpetajad. Veendumaks, et õpilast hinnati õiglaselt, annab oma hinnangu ka välishindaja. Kunsti ja näitlemist hinnatakse praktilist laadi eksamite kaudu.
Eksamiperioode on kaks – jaanuar-veebruar ning akadeemilise aasta lõpus mai-juuni. Kooliaasta möödub enamjaolt vastavateks eksamiteks valmistudes.

Mida hinded tähendavad?

A-levelil hinnatakse õpilasi skaalal E-A*, kus A* on kõrgeim saadav hinne. Iga hinde saamiseks on kindel punktisumma, mis peab olema saavutatud vastava hinde saamiseks. Hinnete panekul lähtutakse paikapandud %-listest vahemikest.
A*-90+%, A–80-89%, B–70-79%, C-60-69%, D-50-59%, E-40-49%.

Hinnet A* hakati kasutama alates 2010. aastast eesmärgiga eristada ja tunnustada eriti silmapaistvaid ja suurepäraste tulemustega õpilasi.

Hinde A* saamiseks on vaja täita järgmised kriteeriumid:
Kõik A-level jooksvad hinded on A-d
A2 tasemel vähemalt 90%-line punktisumma
A* hinne ei eksisteeri AS tasemel, seda on võimalik saada vaid A2 tasemel.

Kuidas hinded mängivad rolli ülikooli sisseastumisel?

Iga hinne on väärt teatud punktisummat, mida võetakse arvesse ülikooli sisseastumisel.
A-leveli hinded ja vastavad punktisummad on järgmised:

A*-140; A–120; B–100; C–80; D-60; E-40

Nii et näiteks, kui saavutad A-levelil hinded A*, B ja D, on Sul kokku 300 punkti.

Kui soovid A-level õppe kohta lisainfot, siis tule Evenori haridusspetsialisti juurde tasuta nõustamisele ja aitame leida Sinu küsimustele vastused!

Tule tasuta konsultatsioonile