fbpx

Polimoda

Kandideerimiseks on vaja:

Bakalaureuseõppes: gümnaasiumi lõputunnistus ja hinneteleht, riigieksamitunnistus, ID-kaardi/passikoopia, digitaalne passipilt.

Magistriõppes: bakalaureuseõppe diplom, ID-kaart/passikoopia, digitaalne passipilt.

* Kui kandidaadil on vähemalt kaks aastat erialast töökogemust, saab magistriõppesse kandideerida ka ilma bakalaureusekraadita.

Kõikide kandidaatidega viiakse läbi personaalne intervjuu ning paljudel erialadel on sisseastumiseksam/portfoolio nõue!

 

Kandideerimise tähtaeg:

Avaldusi võetakse vastu jooksvalt, kuni on kohti!

Õppemaks:

Bakalaureuseõppes 12 000 eur/aastas (va Fashion Luxury Management, 15 000 eur/aastas)
Magistriõppes sõltuvalt erialast 16 000 – 26 000 eur.

Tule tasuta konsultatsioonile