fbpx

Arts University Bournemouth

Kandideerimiseks on vaja:

Bakalaureuseõppesse: gümnaasiumi lõputunnistus*, gümnaasiumi hinneteleht, riigieksamitunnistus, motivatsioonikiri, soovituskiri, inglise keele eksam (IELTS või CAE).

*Kui gümnaasium on veel lõpetamata, piisab esialgu vaid hinnetelehest.

Magistriõppesse: bakalaureuseõppe diplom ja hinnete väljavõte, motivatsioonikiri, kaks soovituskirja, inglise keele eksam (IELTS või CAE). Võimalikud lisatingimused olenevalt erialast (näiteks portfoolio**).

Kandidaatidega viiakse läbi ka intervjuu! Selle toimumise aeg on vahemikus detsember-mai ning soovitav oleks sinna ka isiklikult kohale minna, samas sellise võimaluse puudumisel on võimalik intervjuud läbi viia ka telefoni või Skype’i teel.

**Portfoolio kujutab endast näiteid oma töödest, nii lõpetatud kui pooleliolevatest. See peaks looma koolile ettekujutuse sinu oskustest ja huvidest ning sellest, kuidas sa suudad oma ideid visualiseerida. Portfoolio peab näitama, et sa suudad katsetamise teel ideesse süveneda piisava sügavusega. Tuleb ka arvestada, et kool portfooliot kandidaatidele enam ei tagasta.

 

Õppemaks 2020/2021:

Bakalaureuseõppes £9250 ja magistriõppes vahemikus £4950 – 12 000. Summa katteks saab võtta riiklikku õppelaenu.

 

Tule tasuta konsultatsioonile