fbpx

LSI (Toronto ja Vancouver)

Pakutavad kursused:

1. General English – Inglise keele üldkursus 20 (20 tundi nädalas)

Tundide raames edendatakse kiiresti õpilaste võõrkeelseid suhtlusoskusi igapäevastes situatsioonides. Iga päev toimub 4 tundi, kahes neist tegeletakse grammatika, sõnavara ja häälduse parandamisega. Järgmises 2 tunnis keskendutakse rääkimisele, kuulamisele, lugemisele ja kirjutamisele. Õppetöös kasutatakse õpikut, erinevaid lisamaterjale, rollimänge, samuti ajalehti ja ajakirju.

2. Intensive English –  Inglise keele intensiivkursus 25 ja 30 (25 ja 30 tundi nädalas)

LSI inglise keele intensiivkursus 25 ja 30 keskendub kõigile valdkondadele, mis on vajalikud lühikese ajaga keelevilumuse märkimisväärseks suurendamiseks. See kursus sobib õpilastele, kes soovivad tõhusat tööd teha ning süvitsi inglise keelde ja kultuuri sukelduda. LSI intensiivkursuse hommikused tunnid sarnanevad inglise keele üldkursuse tundidele. Pärastlõunasel ajal pakutakse erinevatel tasemetel ja teemadel valikainete tunde.

3. Plus Course – Pluss kursus

Rühma- ja individuaalõppe kombineerimine on ideaalne juhul, kui vajad lisa abi üldiste oskuste või spetsiifilisemate teemadega. Pluss kursus koosnev 5 või 10 individuaaltunnist. LSI õpetajad koostavad sinu vajadusi järgides sulle sobiva õppekava. Selle kursuse võib valida lisaks inglise keele üldkursusele või intensiivkursustele.

4. English for business – Inglise ärikeel

Selle 10 kursuse saab hõlpsasti lisada LSI intensiivkursusele 30, pärastlõunaseks ajaks. Õppetöös kombineeritakse kirjalikud harjutused, esitlused, dialoogid ja rollimängud realistlikes ärisituatsioonides, et saaksid harjutada ja parandada oma oskusi ingliskeelse äri sõnavara, e-kirjade, memode ja kirjade kirjutamise, läbirääkimiste, intervjuude ja telefonikõnede valdkonnas.

5. IELTS, TOEFL, TOEIC

LSI pakub LSI intensiivkursuse 30 raames nende eksamite ettevalmistuskursusi. Kursuse raames toimub nädalas 20 tundi, kus keskendutakse grammatikale ja keeleoskustele, ning 10 tundi, mille fookus on õpioskuste ja eksamiks harjutamisel.

6. Club 40+

LSI ootab kõigile aasta läbi toimuvaile kursustele mistahes vanuses küpseid õpilasi, kes on „südames noored“. Õppetööle lisaks organiseeritakse sotsiaalseid üritusi, mis on paeluvad just veidi vanemate õpilaste jaoks.

Tegevuste hulka kuuluvad näiteks: külastused muuseumitesse ja kunstigaleriidesse, pruulikodadesse ja veinikeldritesse, ekskursioonid maapiirkondades ja botaanikaaedades, paadisõidud, teatrikülastused.

7. English and Urban Hiking – Inglise keel ja matkad linnakeskkonnas (Toronto)

Arenda oma inglise keele oskust ja koge elu uues linnas, nautides samal ajal seiklusi põneval linnamaastikul! Avasta mitmekesiseid naabruskondi, kohalike toidukohti, parke ja sildu, ning seda kohalike nõu ja soovituste põhjal.

9. English and Tennis  – Inglise keel ja tennis (Toronto)

Programmiga saab tutvuta SIIT.

10. English and Ice Hockey – Inglise keel ja jäähoki

Programmiga saab tutvuta SIIT.

11. English and Forest Hiking – Inglise keel ja metsas matkamine (Vancouver)

Programmiga saab tutvuta SIIT.

Tule tasuta konsultatsioonile