fbpx

DID Deutsch Institut

Kursused:

Standard Course sobib inimestele, kes soovivad üheaegselt arendada oma keeleoskust ja koguda teadmisi saksa kultuurist seda omal nahal kogedes. Nädalas toimub 20 keeletundi. Õppetöö käigus keskendutakse nii korrektse grammatika omandamisele, kui ka edukale suhtlusele akadeemilistes ja igapäevastes situatsioonides. Standardkursus aitab omandada praktilist saksa keelt. Lisaks on võimalik võtta sobivas koguses ja meelepärases teemavaldkonnas individuaaltunde.

Intensive Course raames toimub nädalas 24 tundi, mis võimaldab veelgi tõhusamalt keskenduda õpilaste lingvistilise kompetentsi arendamisele. Kursus on mõeldud inimestele, kes soovivad eriti kiirelt keelt omandada või sooritada mõne saksa keele taseme-eksami. Lisaks intensiivsele grammatika-alaste oskuste lihvimisele on selle kursuse käigus suhtlusõppe raames käsitlemisel palju suurem teemade ring. Vesteldakse huvipakkuvatel poliitilistel, sotsiaalsetel ja teaduslikel teemadel. Siingi on võimalik lisaks võtta individuaalõppe keeletunde.

Premium Course viib intensiivse keeleõppe järgmisele tasemele, pakkudes tihedaid koolipäevi neile, kel pole võimalik pikaajalistest kursustest osa võtta, kuid kes soovivad siiski oma keeleoskust tublisti edendada. Nädalas toimub 28 keeletundi, 4 hommikust tundi kasutatakse ajakohaste poliitiliste, kultuuriliste ja teaduslike teemade saksakeelseks aruteluks; 4 pealelõunast tundi on pühendatud õpilaste individuaalsete keelehuvide kallal töötamisele. Ka premium kursusega on võimalik kombneerida üks-ühele lisatunde.

Business German kursus on ideaalne võimalus karjäärielu edenamiseks keeleoskuse abil. Kursus on väga paindlik, nii et kõik õpilased saavad lisaks tugevale keelestruktuuride põhjale omandada ka täpselt endale vajaliku teemavaldkonna sõnavara ja suhtlusmustreid. Saksa ärikeelt saab õppida võttes ühe päeva kohta 4-12 õppetundi. Ärikeele spetsiifika tõttu toimub see kursus alati individuaalõppes, mis võimaldab personaalset lähenemist ja väga tõhusat keeleõpet.

Tule tasuta konsultatsioonile