fbpx

Kensington Park School

Kensington Park School pakub järgmiseid suviseid inglise keelseid kursusi

1. Art & Design (14-17 a)

Kunsti ja disaini programm arendab oskusi ja teadmisi, mis on vajalikud edukaks loominguliseks karjääriks. Õpetajateks on tegutsevad kunstnikud ja disainerid, kes oskavad noortele valdkonna siseelu selgitada.

Õppe- ja loominutegevuste hulka kuuluvad:

 • isikliku portfoolio koostamise õppimine;
 • erinevate kunstivaldkondadega tutvumine;
 • kunstnike stuudiote ja näituste külastamine;
 • kunsti ja disaini valdkonna juhtivate ekspertide seminarides osalemine;
 • kõrgel tasemel kunstikolledžite külastamine;
 • inglise keele õppimine.

Vaata näidiskursuse kava

 

2. Business & Entrepreneurship (14-17 a)

Äri ja rahanduse programm rikastab noorte teadmisi kaubanduse valdkonnast. Läbitakse äri ja rahanduse põhitõdesid tutvustav baaskursus, mis aitab õpilastel välja selgitada endale enim huvi pakkuva ala. Kursuse käigus tutvutakse turunduse, raamatupidamise, turuanalüüsi, finantsjuhtimise, ettevõtluse, äriplaaneerimise ning mikro- ja makroökonoomikaga.

Kursuse käigus noored:

 • osalevad Oxbridge’i meistriklassides ja ülikooli ettevalmistustel;
 • osalevad valdkonna juhtivate ekspertide seminarides;
 • külastavad mainekaid ülikoole (näiteks LSE ja UCL);
 • käivad ekskursioonidel teemakohastes firmades (Londoni äripiirkond, Bank of England Museum, London Stock Exchange);
 • õpivad nii teoreetilisi teadmisi, kui ka nende rakendamist;
 • õpivad inglise keelt.

Vaata näidiskursuse kava

 

3. Law, Politics & International Relations (14-17 a)

Suvekursus sobib noortele, kes unistavad karjäärist poliitikas või õigussüsteemis ning neile, kes tunnevad huvi rahvusvahelise õiguse ja poliitika vastu. Programm annab õpilastele teoreetilised teadmised, mida hiljem rakendatakse väitlustes ja spetsiifiliste juhtumite analüüsi käigus.

Õppetegevuste hulka kuuluvad:

 • Oxbridge’i meistriklassid ja ülikooliks ettevalmistamine;
 • valdkonna juhtivate ekspertide seminarides osalemine;
 • mainekate ülikoolide külastamine (LSE, King’s ja UCL);
 • ekskursioonid teemakohastesse töökohtadesse (Houses of Parliament, Old Bailey Law Courts);
 • nii teoreetiliste teadmiste omandamine, kui ka nende rakendamine;
 • inglise keele õppimine.

Vaata näidiskursuse kava

 

4. Medicine (14-17 a)

Arstiteaduse suvekursus sobib neile, kes soovivad oma karjääri arendada meditsiini valdkonnas. Kursus sisaldab loodusteaduste õpet meditsiini kontekstis ning õpitu praktilist rakendamist. Külastatakse Londoni tähtsamaid raviasutusi ja meditsiini ülikoole. Noortele peavad loenguid kogenud arstid, toimuvad meedikute ühiskondlikku rolli ning laiemat eetilist konteksti lahkavad seminarid ja väitlused. Kursus valmistab õpilasi ette nii ülikoolide sisseastumisintervjuudeks kui ka üldiseks tulevikuks arstiteaduses.

Vaata näidiskursuse kava

 

5. Media and Communications (14-17 a) 

Kursus sobib noortele, kes soovivad siduda oma karjääri kõige kiiremini kasvava majandusharuga 21. sajandil. London asub tööstuse arengu südames nii akadeemilises kui ka professionaalses mõttes ja seal asub näiteks London School of Economics and Political Science ja ühtlasi ka Suurbritannia avalik-õiguslik televisiooni- ja ringhäälingukontsern BBC. Programmi käigus käsitletakse erinevaid meedia vorme (sh trükimeedia, sotsiaalmeedia ja ringhääling), õpitakse kasutama meediat kommertseesmärgil (reklaam, suhekorraldus ja kommunikatsiooni bürood) ja vaadeldakse erinevaid ajakirjanduse liike.

Õppetegevuste hulka kuuluvad:

 • ekskursioonid ülikoolidesse;
 • loengud ja praktikumid;
 • oma ala spetsialistide seminarides osalemine;
 • ülikooli sisse astumiseks ette valmistumine.

Vaata näidiskursuse kava

 

6. Engineering and Computing (14-17 a)

Kursus sobib neile, kellel on huvi inseneriteaduse ja infotehnoloogia vastu ning kuidas eelnimetatuid saab ära kasutada arendades näiteks arvutitarkvara, biomeditsiini või kosmosetehnoloogiat. Kursuse käigus tutvutakse näiteks autotööstusega ja inseneriteadustega, mis on seotud tsiviil, keemia, elektri ja mehaanika valdkondadega. Süvitsi tegeletakse ka programmeerimise ja masinintelligentsuse teemaga ning uuritakse inseneriteadusi kontekstis ja valdkonna arengus.

Õppetegevuste hulka kuuluvad:

 • ekskursioonid ülikoolidesse;
 • loengud ja praktikumid;
 • oma ala spetsialistide seminarides osalemine;
 • ülikooli sisse astumiseks ette valmistumine.

Vaata näidiskursuse kava

7. UUS ! Drama & Theatre Studies

Vaata näidiskursuse kava

Tule tasuta konsultatsioonile