Bell Cambridge

Bell Cambridge pakutav kursus

Young Cambridge Scholars (14-17 a)

Valmis tuleb olla üsna intensiivseks õppeks, sest kahenädalase kursuse maht on 54 tundi.

Kursuse osad:

1. 32 tundi erinevad õppeained – keskendutakse neljale õppeainele, millest igaüht õpitakse 8 tundi.

Õppeained on järgmised:

  • Matemaatika – sissejuhatus ülikoolitasemel matemaatikasse. Matemaatiline keel, kuidas tehteid ja lahenduskäike inglise keeles kirjeldada, kuidas statistikat esitleda
  • Inglise kirjandus – ülevaade erinevatest kaasaegse inglise kirjanduse teostest. Uuritakse nii novelle, luulet kui ka näidendeid
  • Teadus – põhiteadmised bioloogiast, füüsikast ja keskkonnateadusest, sealhulgas erialaste ingliskeelsete terminite tundmaõppimine
  • Kunst – õpitakse kunstiajalugu, arhitektuuri ja disaini ning seda, kuidas luua ja arvustada kunstiteoseid

2. 10 tundi – akadeemilised oskused

Kursuse vältel pühendatakse 10 tundi ülikoolis vajaminevate akadeemiliste oskuste arendamisele. Õpitakse kirjutama esseed, formuleerima oma seisukohti ning tegema märkmeid ja kokkuvõtteid. Samuti tutvutakse IELTS eksami struktuuriga.

3. 12 tundi – loengud

Loenguid annavad Cambridge’i ülikooli õppejõud! Teemad pärinevad erinevatelt erialadelt, mis Cambridge’is populaarsed: filosoofia, õigusteadus, ajalugu ja kirjandus. Räägitakse ka sellest, millised eeldused peavad olema noorel, kes soovib Cambridge’i õppima asuda.

Kursuse lõppedes on noortel:

– ettekujutus, mida läbitud ained endast ülikooli tasemel kujutavad
– tunduvalt laiem sõnavara inglise keeles
– paremad lugemise ja teksti mõistmise oskused
– parem kirjutamisoskus
– enesekindlus suhtlemisel võõraste inimestega
– oskus avaldada oma arvamust ja osaleda diskussioonis
– suurem kindlustunne ja eelteadmised erialavaliku tegemiseks
– ettekujutus, mida IELTS eksamilt oodata
– paremad oskused meeskonnatööks

Vaata näidiskursuse kava

Tule tasuta konsultatsioonile