fbpx

Bell Cambridge

Bell Cambridge pakutav kursus

Young Cambridge Scholars (14-17 a)

Valmis tuleb olla üsna intensiivseks õppeks, sest kahenädalase kursuse maht on 54 tundi.

Kursuse osad:

32 tundi erinevad õppeained – keskendutakse neljale õppeainele, millest igaüht õpitakse 8 tundi.

Õppeained on järgmised:

  • Matemaatika – sissejuhatus ülikoolitasemel matemaatikasse. Matemaatiline keel, kuidas tehteid ja lahenduskäike inglise keeles kirjeldada, kuidas statistikat esitleda
  • Inglise kirjandus – ülevaade erinevatest kaasaegse inglise kirjanduse teostest. Uuritakse nii novelle, luulet kui ka näidendeid
  • Teadus – põhiteadmised bioloogiast, füüsikast ja keskkonnateadusest, sealhulgas erialaste ingliskeelsete terminite tundmaõppimine
  • Kunst – õpitakse kunstiajalugu, arhitektuuri ja disaini ning seda, kuidas luua ja arvustada kunstiteoseid

10 tundi – akadeemilised oskused

Kursuse vältel pühendatakse 10 tundi ülikoolis vajaminevate akadeemiliste oskuste arendamisele. Õpitakse kirjutama esseed, formuleerima oma seisukohti ning tegema märkmeid ja kokkuvõtteid. Samuti tutvutakse IELTS eksami struktuuriga.

12 tundi – loengud

Loenguid annavad Cambridge’i ülikooli õppejõud! Teemad pärinevad erinevatelt erialadelt, mis Cambridge’is populaarsed: filosoofia, õigusteadus, ajalugu ja kirjandus. Räägitakse ka sellest, millised eeldused peavad olema noorel, kes soovib Cambridge’i õppima asuda.

Kursuse lõppedes on noortel:

– ettekujutus, mida läbitud ained endast ülikooli tasemel kujutavad
– tunduvalt laiem sõnavara inglise keeles
– paremad lugemise ja teksti mõistmise oskused
– parem kirjutamisoskus
– enesekindlus suhtlemisel võõraste inimestega
– oskus avaldada oma arvamust ja osaleda diskussioonis
– suurem kindlustunne ja eelteadmised erialavaliku tegemiseks
– ettekujutus, mida IELTS eksamilt oodata
– paremad oskused meeskonnatööks

Vaata näidiskursuse kava

Tule tasuta konsultatsioonile