fbpx

Mida tasub teada, kui soovid õppida psühholoogiat

Tule tasuta konsultatsioonile

Mida tasub teada, kui soovid õppida psühholoogiat

Psühholoogia on Suurbritannias üks populaarsemaid erialasid, mis pakub tegelikult väga erinevaid karjäärivõimalusi.

Vaid 20% UK-s psühholoogia eriala lõpetanutest töötab psühholoogidena. Tasub siiski meeles pidada, et kuna tegemist on väga populaarse erialaga, ei ole Suurbritannias psühholoogidest puudus ning erialaste töökohtade puhul tuleb arvestada suure konkurentsiga.

#1 Mida ma õppima hakkan?

Psühholoogiat õppima asudes tuleb kõigepealt aru saada, et tegemist on teaduse, mitte humanitaarerialaga. Õppetöö lahutamatuks osaks on matemaatika ja statistika. Kui õpilasel on siiski kindel soov keskenduda psühholoogiale kui humanitaarainele, tuleks otsida koole, mis pakuvad seda ka BA (Bachelor of Arts) programmina. Üldiselt on selle eriala nimetus BSc (Bachelor of Science) Psychology.

Esimesel aastal õpitakse erinevaid psühholoogia aspekte: mälu, teadvuse arengut ning kõrvalekaldeid normaalsusest, samuti ka evolutsiooni ja geneetikat. Arendatakse ka uurimis- ja esitlusoskusi, mis peavad olemas olema kõikidel teadlastel. Järgnevatel aastatel süvenetakse nendesse valdkondadesse ning õpitakse näiteks neuroloogiat ja süvendatud statistikat.

Kuna konkurents on suur, tasuks võimaluse korral kindlasti sooritada ka erialane praktika või teha lausa aasta erialast tööd (placement year), kui kool seda võimaldab.

#2 Millised eeldused peavad mul olema?

Vajalikud on gümnaasiumiastmes head hinded reaalainetes, eelkõige matemaatikas, kuid tähelepanu tuleks pöörata ka bioloogia ja keemia hinnetele. Kui kool pakub valikainena psühholoogiat, on see plussiks, kuid mitte kohustuslik. Samuti on vajalik hea kirjutamisoskus ning valmisolek põhjalikuks eneseanalüüsiks – õpilastel palutakse tihti vastuseid leida oma kogemustest.

#3 Millised on selle eriala karjäärialased väljavaated?

Nagu eespool mainitud, töötab psühholoogidena vaid viiendik lõpetajatest. Kui on soov seda tööd teha, tuleb arvestada, et ainuüksi bakalaureusekraadist ei piisa. Psühholoogia eriala annab nii humanitaar- kui ka reaalainetega seonduvad oskused, mis varieeruvad statistilisest analüüsist kuni eneseväljendusoskuseni, seega on see sobiv kraad töökohtadele, mis ei eelda kindla valdkonnaga seotud ettevalmistust. Lõpetajad töötavad nii noorsootöötajate kui riigiametnikena. Samuti on lai valik variante magistriõpinguteks: võib suunduda nii antropoloogiasse kui biomeditsiini. See aga tähendab ka seda, et psühholoogia eriala lõpetanud peavad ise väga palju vaeva nägema, et ennast tõestada, sest lihtsalt kraad ei taga veel võimalusi erialaseks tööks.

Kui soovid enda valikuid arutada Evenori haridusspetsialistidega, siis tule tasuta konsultatsioonile!

Tule tasuta konsultatsioonile