fbpx

Kuidas võõrkeel kõige kiiremini ja tõhusamalt selgeks saada?

Tule tasuta konsultatsioonile

Kuidas võõrkeel kõige kiiremini ja tõhusamalt selgeks saada?

Kuidas võõrkeel kõige kiiremini ja tõhusamalt selgeks saada? Mida tähendab täpsemalt keele õppimine õpetaja kodus?

Kuidas võõrkeel kõige kiiremini ja tõhusamalt selgeks saada?

Keel koduõppena on üks viisidest, kuidas kõige edukamalt, intensiivsemalt ja kiiremini näiteks inglise keel selgeks õppida (võimalus ka teisi keeli samal viisil õppida). Seda seetõttu, et elatakse koos õpetajaga ja igapäevane suhtluskeel on just see keel, mida õppida soovitakse. Õpetaja, kellega koos elatakse, aitab vajadusel igapäevaseks vestluseks vajaminevaid sõnu leida. Pidev individuaalne õpe, juhendamine ja õpetussõnad tagavad oskuse sõnu õigesti hääldada ning korrektselt rääkida.

Kas õppida saab ka erialast keelt?

Erialase keele õppimine on üks põhjustest, miks koduõpe valitakse. Enne koduõppele asumist ehk õpetaja juurde elama minemist täidetakse ära vorm, kus saab kirja panna, millisel määral keelt vaja omandada on. Kursuse alguses tehakse selgeks õpilase keeletase ning moodustatakse individuaalne programm. Samuti toimub kursuse lõpus hindamine, et selgitada välja, kui palju on õpilane kursuse jooksul arenenud.

Näiteks saab valida advokaat, et soovib õppida advokatuuriga seotud sõnavara ja paneb selle kirja ka ankeeti, mille täidab enne õppele asumist. Koduõppel olles keskendutakse peamiselt vajaminevale sõnavarale ning tekitatakse vestlussituatsioon, mis võiks tööalaselt ette tulla. See annab võimaluse õpitut ka praktiseerida, sest tihti käiakse kursusel ja õpitakse selgeks vajaminevad sõnad, kuid ei osata neid vestlussituatsioonis rakendada.

Kas ka laps saab koduõppe valida?

Väga paljudel vanematel on soov, et nende laps saaks võõrkeelt õppida just individuaalselt, et õpe oleks võimalikult efektiivne ja kiire. Küll aga peab koduõppele saadetav laps olema vähemalt 12 aastane.

Samuti saab laps minna võõrkeelt õppima koos kellegi teisega – näiteks hea sõbra/sõbrannaga. Sellisel juhul peab nende keeleoskus olema samal tasemel ning neid peaksid siduma sarnased huvid. Samuti on võimalus, et laps õpib koos teisest rahvusest samaealisega, et suhtlus teises keeles oleks veelgi ladusam.

Kas koduõppe kõrvalt saab ka kohalikku kultuuri kogeda?

Lisaks lugemisoskusele, kirjutamisoskusele, kuulamisele, lugemisele, sõnavara ja hääldamise harjutamisele õpitakse tundma ka kohalikku kultuuri. Kuna õpe toimub üldiselt hommikuti, siis see tähendab, et pärastlõunad ja õhtupoolikud on mõeldud just erinevateks vabaajategevusteks ja ekskursioonideks. Samuti annab koos õpetajaga elamine unikaalse võimaluse kogeda ja õppida kohaliku riigi kultuuri ja eluolu.

 

Tule tasuta konsultatsioonile