Avans University of Applied Sciences

Kandideerimiseks on vaja:

Bakalaureus: gümnaasiumi lõpudokumendid, motivatsioonikiri, passikoopia ja passipilt

Magister: bakalaureuseõppe lõpudokumendid, motivatsioonikiri, soovituskiri, portfoolio, CV

Euroopa Liidust pärit õpilased ei pea ilmtingimata esitama IELTS/TOEFL keeleeksamit – piisab gümnaasiumis läbitud inglise keelest!

Kandideerimise tähtaeg: 

Bakalaureus: 20. juuni 2018

Magister: jaanuar 2018

Õppemaks 2017/2018:

2006 eur/aastas (nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes)
Hollandi riigilt on võimalus taotleda õppemaksu katmiseks laenu! (bakalaureuse astmes)

Võta ühendust