fbpx

ActiLingua Academy

Kursused:

Standard German (25h/ nädalas)

Kursusele on oodatud osalema nii algajad kui ka edasijõudnud, õppegrupid moodustatakse suuruses 8-12 inimest. Tunnid toimuvad sõltuvalt tunniplaanist, kas hommikuti või peale lõunat 4-tunniste sessioonidena ning seda viiel päeval nädalas. ActiLingua Academy kursustel osalejad on pärit maailma eri nurkadest, mistõttu tõotavad tunnid tulla äärmiselt multikultuurses keskkonnas!

Tunde viib läbi korraga kaks õpetajat, tagamaks sel moel veelgi tõhusama individuaalse keelelise arengu. Keskendutakse suhtlusoskuse parandamisele, kuid puudu ei jää ka grammatika- ja sõnavaratundidest. Samuti õpitakse kirjutama ametlikke ja mitteametlikke kirju, harjutatakse kuulamist ning lugemist.

Intensive German (35h/ nädalas)

Kursusele on oodatud osalema kiirest keelelisest arengust huvitunud, õppegrupid moodustatakse suuruses 8-12 inimest ning lisatundides tegutsetakse väiksemates gruppides. Tunnid toimuvad sõltuvalt tunniplaanist, kas hommikuti või peale lõunat 6-tunniste sessioonidena ning seda viiel päeval nädalas. ActiLingua Academy kursustel osalejad on pärit maailma eri nurkadest, mistõttu tunnid tõotavad tulla äärmiselt multikultuurses keskkonnas!

Tunde viib läbi korraga kolm õpetajat, tagamaks sel moel veelgi tõhusam individuaalne keeleline areng. Keskendutakse suhtlusoskuse parandamisele, kuid puudu ei jää ka grammatika- ja sõnavaratundidest. Samuti õpitakse kirjutama ametlikke ja mitteametlikke kirju, harjutatakse kuulamist ning lugemist. Erinevalt standardkursusest toimub intensiivkursuse raames iga päev 2 lisatundi, kus väiksemates gruppides saavad õpetajad anda veelgi põhjalikumat tagasisidet igaühe arengu osas.

Super-Intensive German  (35h/ nädalas)

Kursusele on oodatud osalema nii algajad kui ka edasijõudnud, õppegrupid moodustatakse suuruses 8-12 inimest. Tunnid toimuvad sõltuvalt tunniplaanist kas hommikuti või peale lõunat 4-tunniste sessioonidena ning seda viiel päeval nädalas. ActiLingua Academy kursustel osalejad on pärit maailma eri nurkadest, mistõttu tunnid tõotavad tulla äärmiselt multikultuurses keskkonnas!

Tunde viib läbi korraga kaks õpetajat, tagamaks sel moel veelgi tõhusam individuaalne keeleline areng. Keskendutakse suhtlusoskuse parandamisele, kuid puudu ei jää ka grammatika- ja sõnavaratundidest. Samuti õpitakse kirjutama ametlikke ja mitteametlikke kirju, harjutatakse kuulamist ning lugemist.

Sellel eriti intensiivsel kursusel on sisse arvestatud individuaaltunnid (kokku 10h/ nädalas), kus õppurid ja õpetajad saavad üks-ühele lihvida indiviidi saksa keele oskust!

Holiday Course (25h või 35h/ nädalas)

Kursusele on oodatud osalema nii algajad kui ka edasijõudnud, õppegrupid moodustatakse suuruses 8-15 inimest. Tunnid toimuvad sõltuvalt tunniplaanist kas hommikuti või peale lõunat 4-tunniste sessioonidena. ActiLingua Academy kursustel osalejad on pärit maailma eri nurkadest, mistõttu tunnid tõotavad tulla äärmiselt multikultuurses keskkonnas!

Tunnid toimuvad esmaspäevast reedeni ning nende raames õpitakse grammatikat, sõnavara, kuulamist ja hääldamist. Tunnid on põhjalikult ülesehitatud, traditsioonilist õpet täiendavad mängulised harjutused ning töötatakse nii üksi, paarides kui ka gruppides. Suuresti asetseb rõhk saksa keele kasutamisel päriselu situatsioonides.

Tule tasuta konsultatsioonile