fbpx

The American International School (Salzburg)

Kursused:

Võimalik on valida inglise ja saksa keele kursuste vahel ning mõlema keele puhul on valikus kolm kuni neli erinevat taset. Tegemist on standardkursusega, mis kestab 20h nädalas. Kõik keeleõpetajad on kõrgharitud ning kõnelevad vastavaid keeli emakeelena. Iga sessiooni alguses korraldatakse õpilastele esmalt test, mille alusel komplekteeritakse sõltuvalt tasemest õppegrupid. Tunnid algavad kell 8:30 hommikul ning kestavad kella 13:00-ni välja. Omandatud teadmisi saavad noored rakendada peale lõunat aset leidvates tegevustes.

Kursuse lõppedes iga osaleja…

… on võimeline efektiivselt ja selgelt ennast väljendama nii kirjalikul kui ka suulisel kujul.

… suudab osaleda sisukates aruteludes mitmesugustel teemadel.

… omab lisaks paranenud keeleoskusele ka oskust tulla toime multikultuurses keskkonnas.

Tule tasuta konsultatsioonile