fbpx

Enforex

Suvised keelekursused

Enforexis saavad õpilased valida hispaania ja inglise keele kursuste vahel. Hispaania keelt saab omandada kõigis üheksas laagris ning inglise keele tunnid ei toimu üksnes Sevillas. Nädalas toimub 20 tunni ulatuses keeletunde (v.a. Marbella Albergue laagris, kus õpitakse 25 tundi nädalas). Iga tund kestab 45 minutit ning kõige optimaalsemate tulemuste saavutamiseks toimub õppetöö gruppides (kuni 14 inimest).

Õppijad keskenduvad keeleõppe puhul mitmetele aspektidele: grammatika, sõnavara, kirjutamise, kuulamise ja häälduse arendamisele. Rõhku pannakse ka suulisele eneseväljendusoskusele, mida õpilased saavad tunniväliselt praktiseerida omavahel suheldes. Kontakt hispaania noortega toimub regulaarselt, kuna hommikutundide järgselt toimub nendega mitmeid ühisüritusi.

Õpetajad on kvalifitseeritud professionaalid, kes kõnelevad hispaania keelt emakeelena ning on omandanud vähemalt 5 aasta ulatuses hispaania keele kui võõrkeele õpetamise hariduse. Kasutusel olev õppematerjal on noortele eakohane ning mitmekülgselt üles ehitatud, koosnedes nii raamatutest kui ka audiovisuaalsest materjalist.

Enforexi kursused on äärmiselt paindlikud, sobides nii algajatele kui ka edasijõudnutele. Esimesel päeval viiakse läbi test, mille tulemuse alusel moodustatakse õppegrupid. Laagri lõpuks saab iga õpilane oma osaluse ning keelearengu tõenduseks spetsiaalse sertifikaadi.

Tule tasuta konsultatsioonile