fbpx

Rahvusvahelised inglise keele eksamid IELTS, CAE, TOEFL ja keeletasemed

Tule tasuta konsultatsioonile

Rahvusvahelised inglise keele eksamid IELTS, CAE, TOEFL ja keeletasemed

Suur osa maailma ülikoole nõuab välismaalt tulnud õpilastelt rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele eksamit. Toome ära kolm kõige levinumat ja laiemalt tunnustatumat:

IELTS eksam

Kus seda nõutakse: Suurbritannia, muu Euroopa

IELTS (International English Language Testing System) on rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele eksam, mida nõuab vastuvõtutingimusena enamik välisülikoole. Eestis on võimalik eksamit teha Tallinna Ülikoolis (registreerimine ja info https://ielts.britishcouncil.org/tallinnuniversity). IELTS eksami sooritamiseks on soovitavalt ajavaruga vaja kontakteeruda Tallinna Ülikooli Keelekeskusega ja end testile kirja panna. IELTS eksamit tehakse regulaarselt iga kuu.

Eksam koosneb neljast osast: kuulamine (30 min), lugemine (60 min), kirjalik osa (60 min) ning suuline osa (10-15 min). Vajalik eksamipunktide arv kõrgkooli sisseastumiseks on tavaliselt 6.0 – 7.0 (olenevalt erialast), mis vastab tasemele B2-C1. Maksimaalne võimalik IELTS eksami tulemus on 9.0.

IELTS eksam on tasuline ning maksab 185 eurot (2018. aastas – 190 EUR). Tulemus kehtib kaks aastat.

Evenor ei ole ise IELTS testimiskeskus! Testi saab Eestis teha vaid Tallinna Ülikooli Keelekeskuses. Toimumiskuupäevade ning vabade kohtade asjus palume ühendust võtta Tallinna Ülikooliga.

CAE eksam

Kus seda nõutakse: Suurbritannia, Euroopa

CAE (Cambridge Advanced English) keeleeksamid toimuvad kolm-neli  korda aastas ja siin on nõutumad First Certificate in English (FCE – B2), Certificate in Advanced English (CAE – C1) ja Certificate of Proficiency in English (CPE – C2) eksamid. Neid eksameid saab teha nii paberkandjal kui ka arvutipõhiselt.

CAE eksam näitab, kas kandidaat omab vastavat keeletaset või mitte. Seega tuleb eelnevalt ära otsustada, mis taseme eksamit sooritada soovitakse, ning soovitud taseme eksam sooritatakse siis kas positiivsele või negatiivsele tulemusele (erinevalt IELTS eksamist ei ole CAE tulemus lihtsalt skoor). Samaväärselt IELTS eksamile annab CAE eksami sooritamine juba võimaluse välisriigis õppimiseks või töötamiseks, samuti annab tööandjale nii siin kui mujal kindla teadmise, et kandidaat valdab keelt edasijõudnu (C1) tasemel.

Eestis saab Cambridge CAE eksamit teha Tallina Ülikooli Keelekeskuses.

Erinevalt IELTS eksamist on Cambridge eksamitunnistuste kehtivus eluaegne ning eksami sooritamine maksab 165 EUR.

TOEFL keeletest
 
Kus seda nõutakse: Ameerika

Eestis saab TOEFL testi teha Põhja-Ameerika Ülikoolide Teabekeskuses. Seal tehtav TOEFL test on internetipõhine (internet-based test), milles kombineeritult mõõdetakse nelja oskust: listening, reading, writing, speaking. Iga osa eest on võimalik saada max 30 punkti, kokku on võimalik saada kuni 120 punkti. Bakalaureusetaseme keskmine on umbes 79 punkti, magistritasemel 100, kuid täpsed nõuded testi punktisummale kehtestavad ülikoolid ise.
Test nõuab testitavalt mitte ainult häid inglise keele alaseid teadmisi, vaid ka oskust oma teadmisi inglisekeelses akadeemilises keskkonnas kasutada.

TOEFL iBT kestab neli ja pool tundi, testi jooksul on lubatud teha märkmeid. Testi hind on 205 USD.

Üldiselt nõuavad TOEFL testi USA ülikoolid. Suurbritannia ja muu Euroopa ülikoolidesse kandideerimiseks on sobiv teha IELTS või CAE eksam.

 

Mida keeletasemed tähendavad?

Rahvusvaheliselt levinud ja ühtmoodi mõistetav viis keeletasemetele viitamiseks on Euroopa Raamdokumendi (Common European Framework) süsteem, mida kasutame ka Evenori kodulehel nii kõrgkoolidest kui keelekursustest rääkides.

Võimalikud keeletasemed on järgmised:

A0
Ei oma keelest mitte mingeid teadmisi.

A1
(algaja)
Teab piiratud hulgal lihtsaid sõnu ja väljendeid, et igapäevastes olukordades oma konkreetseid soove ja vajadusi väljendada. Oskab ennast tutvustada ja küsida lihtsaid küsimusi (nt kus sa elad, kui vana sa oled). Saab aru tuttavatest sõnadest, kui temaga rääkida selgelt ja aeglaselt.

A2
(kõrgem algtase)
Saab aru levinud sõnadest koosnevatest lausetest tuttavatel teemadel. Oskab suhelda lihtsate lausetega igapäevastes olukordades.

B1
(madalam kesktase; IELTS level 4.0 – 5.0)
Saab enamasti aru vähemalt lause mõttest, kui räägitakse igapäevastel teemadel. Saab hakkama olukordades, kus suhtlemine on vajalik, nt reisides riiki, kus seda keelt räägitakse. Suudab kirjutada lihtsat teksti tuttaval teemal. Suudab kirjeldada sündmusi, oma unistusi ja soove ning põhjendada lühidalt oma seisukohti.

B2
(kõrgem kesktase, IELTS level 5.5 – 6.5)
Saab aru keerulise teksti mõttest ning erialastest tekstidest. Suudab vestelda üsna spontaanselt. Suhtleb inimestega, kellele see keel on emakeel, üsna probleemivabalt. Suudab toota korralikku ja detailset teksti erinevatel teemadel, põhjendades oma seisukohtade poolt- ja vastuargumente.

C1
(edasijõudnu; IELTS level 7.0 – 8.0)
Saab aru pikkadest ja keerulistest tekstidest. Suudab ennast väljendada ladusalt ja spontaanselt ilma pikemalt peatumata. Kasutab keelt paindlikult nii tööalaselt kui mujal. Suudab toota hästi struktureeritud teksti keerulistel teemadel.

C2
(native level; IELTS level 8.5 – 9.0)
Saab lihtsasti aru kõigest, mida loeb ja kuuleb. Suudab teha kokkuvõtet kuuldust ja loetust, presenteerides argumente korrektselt. Suhtleb väga ladusalt ning eristab ka kuuldu või loetu varjatud tähendusi.

Tule tasuta konsultatsioonile