fbpx

Õppelaen Inglismaal (bakalaureuse- ja magistriõpe)

Tule tasuta konsultatsioonile

Õppelaen Inglismaal (bakalaureuse- ja magistriõpe)

NB! Seoses Brexit´ga ei saa enam uued õpilased, kellel pole Settled või Pre-Settled staatust, taotleda kohalikku UK õppelaenu.
Samuti kehtib sellisel juhul õpilastele International fee õppeteenustasu, mis on palju kõrgem võrreldes eelnevalt kehtinud õppemaksuga (UK/Home fee).

Kui soovid Inglismaal õppimise teemat arutada, võta palun ühendust meie haridusspetsialistidega

Laenuavalduste ja raha jagamisega tegeleb Student Loan Company (SLC). Samad tingimused laenu võtmiseks kehtivad nii Inglismaal, Wales’is, Šotimaal kui ka Põhja-Iirimaal õppides.

Kuna informatsiooni ja arusaamasid laenutingimuste kohta on erinevaid, siis alljärgnevalt toome ära mõned olulisemad punktid ja selgitame olukorda.

#1 Kui suure summa ulatuses saab laenu võtta?

Bakalaureuseõppes saab laenu võtta ainult nii suure summa ulatuses kui on õppemaks, kuid mitte rohkem kui £9250 aastas riiklikes koolides ning mitte rohkem kui £6165 aastas erakoolides. Riiklike ülikoolide õppemaks ei ole kunagi kõrgem kui £9250 aastas, seega on seda igal juhul võimalik laenuga katta. Eraülikoolide õppemaks on varieeruv ning võib eeldada omafinantseeringut.

Magistriõppes saab laenu võtta kuni £10 000 (aastase kursuse jaoks) sõltumata konkreetse kursuse õppemaksust. Kui kursus kestab kaks aastat, saab laenu võtta kuni £5000 aastas, ehk summa jaotub kahe aasta peale.

Bakalaureuseõppes on laen mõeldud VAID õppemaksu katmiseks. Laenu saab võtta ainult nii suures ulatuses, kui on õppemaks, ning sellega ei saa katta elamiskulusid. Magistriõppes saab laenuga katta ka elamiskulusid.

Bakalaureuseõppes saab laenu võtta maksimaalselt neljaks õppeaastaks. Kuigi enamik programme kestavad kolm aastat, on siin erandeid, samuti võib olla vaja rahastada foundation year’i. Kui õpid eriala, mis kestab kauem kui neli aastat (nt meditsiin), tuleb rahastamise kohta infot uurida konkreetsest ülikoolist.

#2 Kes saavad laenu võtta?

Laenu võtmiseks peab õpilasel olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus.

Õpilasel ei tohi olla varasemalt omandatud kõrgharidust. Erandiks Wales’is õppimine, mille korral varasem kõrgharidus ei ole takistuseks õppelaenu taotlemisele.

Laenusumma ei sõltu õpilase või tema perekonna sissetulekust – tingimused ja piirmäärad on kõigile ühesugused.

#3 Kuidas ja kellele raha kantakse?

Bakalaureuseõppe tudengite eest kantakse laenusumma automaatselt otse ülikoolile, nii et õpilane ise seda raha tegelikult ei näegi. Ei õpilasel ega ka tema vanematel ei pea sellist summat pangas olemas olema.

Magistriõppe tudeng saab ise valida, kui suure summa ta taotleb, ning summa kantakse üle õpilasele endale, mitte koolile. Summa laekub aasta jooksul kolmes osas (iga trimestri alguses). Kui õppemaks on väiksem kui £10 000, võib õpilane taotleda ikkagi maksimumsumma ja ülejäänud summaga katta elamiskulud.

#4 Kuidas toimub tagasimaksmine?

Kui sa töötad Suurbritannias:

Laenu hakkad tagasi maksma alles pärast lõpetamist, kui oled leidnud endale töökoha ning sinu aastane brutopalk ületab £21 000. Kui teenid alla selle summa, ei maksa sa midagi. Teenides üle selle summa, maksad:

– Pärast bakalaureuseõpet 9% ainult sellest osast, mis jääb üle £21 000 (vt tabelit allpool).

– Pärast magistriõpet 6% sellest osast, mis jääb üle £21 000.

Näide:

Kui hakkad pärast bakalaureuseõppe lõpetamist teenima £25 000 aastas, on piirmäärast üle minev summa 25000-21000 = £4000.

4000*9%=360 aastas, ehk 360:12=£30 kuus

Pärast magistriõppe lõpetamist £25 000 teenides on aastane tagasimakse 4000*6% = 240 aastas, ehk £20 kuus

Suurbritannias töötades võetakse laenu tagasimakse sinu sealselt pangakontolt igakuiselt automaatselt maha.

Kui sa töötad väljaspool Suurbritanniat:

£21 000 piirmäär kehtib ainult neile, kes töötavad Suurbritannias. See summa on igas riigis erinev, seega kui õpilane tuleb pärast kooli lõpetamist Eestisse tagasi või liigub edasi kolmandasse riiki, kehtib talle teistsugune piirmäär.

Töötades väljaspool Suurbritanniat on õpilasel kohustus ise Student Loan Company’d oma elu- ja töökohast teavitada. Kui õpilane on leidnud väljaspool Suurbritanniat omale töökoha ning tema brutopalk ületab antud riigi piirmäära, on tal kohustus sellest Student Loan Company’d ise teavitada ning talle koostatakse tema palga põhjal maksegraafik. Raha ei võeta automaatselt, vaid õpilane peab summa ise regulaarselt Student Loan Company’le üle kandma.

Piirmäärasid uuendatakse igal aastal. 2020. aasta seisuga on Eesti piirmäär £ 15 945 aastas (naela, mitte eurot – kõik piirmäärad on hoolimata kohalikust valuutast GBP-des). See tähendab, et kui eurodesse teisendatult ületab endise õpilase aastane brutopalk selle summa, on ta kohustatud tegema tagasimakseid.

Laenu makstakse tagasi ainult selle summa pealt, mis ületab piirmäära. Alljärgnev tabel näitab, kui suured on tagasimaksed erinevate palkade puhul, kui õpilane töötab pärast lõpetamist Suurbritannias:

Aasta töötasu Tagasimaksed
Igakuine tagasimakse bakalaureuseõppes Igakuine tagasimakse magistriõppes
£16,000 0 0
£21,000 0 0
£22,000 £7.50 £5
£30,000 £67.50 £45
£40,000 £142.50 £95
£50,000 £217.50 £145

#5 Mida peaksin veel UK õppelaenu kohta teadma?

Igal õppeaastal tuleb saata uus taotlus. Pikk taotlusvorm tuleb täita siiski vaid õpinguid alustades – järgnevatel aastatel saadetakse sulle postiga ise lühem vorm (jälgi, et su SLC kontol oleks õige aadress!) ning kui jätkad samas koolis ja samal erialal ka järgneval aastal, on vaja see vorm lihtsalt allkirjastada ja tagasi saata, et saada laenu järgnevaks aastaks.

Kui laenusummat ei ole suudetud tagasi maksta 30 aasta jooksul pärast lõpetamist (nt kui palk ei ole olnud piisavalt suur), siis kustutatakse maksmata jäänud summa.

UK õppelaenu tagasimaksmise kohustus ei liigu edasi pereliikmetele. Kui õpilane ei jõua oma eluajal laenu tagasi maksta või peaks jääma jäädavalt töövõimetuks, kustutatakse ka laen.

Igakuise tagastatava summa suurus ei sõltu sellest, kui kallil kursusel õppisid või kui suure kogusumma sa laenanud oled. Tuleb aga arvestada, et summa kogub intressi ning intressi suurus oleneb küll laenatud kogusummast. See aga ei mõjuta igakuiste maksete suurust.

#6 Mis juhtub, kui ma vahetan kooli/eriala või katkestan õpingud?

Kui õpilane soovib pärast esimest õppeaastat vahetada eriala ning alustada uuesti, on ka see lubatud (sest laenu saab kokku võtta nelja aasta katteks, antud juhul 1+3). Küll aga ei ole võimalik enam täielikku rahastust saada siis, kui eriala katkestatakse teisel aastal või hiljem ning soovitakse siis uut kursust alustada.

Kui oled õpingud katkestanud poole õppeaasta pealt, tuleb sellest Student Loan Company’d ise võimalikult kiiresti teavitada. Bakalaureuseõppes makstakse õppemaks koolile kolmes osas aastas (neid kuupäevi saab oma SLC kontole logides ka näha) ning maksed peatatakse kohe, kui õpilane on katkestamisest neid teavitanud, seega kui katkestamise ajaks ei ole teist ja/või kolmandat makset veel tehtud, siis seda ka ei tehta. Niimoodi ei jää õpilane võlgu terve õppeaasta eest.

Igasugusest muutusest peab õpilane ise Student Loan Company’d teavitama. Ei ole mõtet loota, et kool seda ise teeb. Muutuseks võib olla kas koolivahetus (isegi kui jätkad samal erialal), eriala vahetamine samas koolis (hoolimata sellest, kas kordad õppeaastat või mitte) või placement year’i vahelejätmine sandwich tüüpi kursusel (on koole, kus on see lubatud). Igasuguse muutuse korral tuleb järgneva õppeaasta jaoks täita pikk laenutaotlus uuesti!

Vaata ka videot, kus Martin Lewis räägib laenusüsteemist veelkord lähemalt.

Vaata ka seda

 

NB! Ülaltoodud tingimused kehtivad neile õpilastele, kes alustavad õpinguid 2019. või 2020. aastal! Hetkel on veel kinnitamata, kas ja kuidas muutuvad laenutingimused, kui Suurbritannia peaks lahkuma Euroopa Liidust.

 

Tule tasuta konsultatsioonile