fbpx

Mida tasub teada, kui soovid õppida meditsiini

Tule tasuta konsultatsioonile

Mida tasub teada, kui soovid õppida meditsiini

Meditsiin on kõikidest erialadest üks raskemaid, kuid samas ka ülimalt prestiižne. Arstiteaduskonna õpilaste koormus on mõnikord lausa poole suurem kui mõnel teisel erialal.

Samuti tuleb valmis olla, et ülikooliõpingud kestavad vähemalt viis aastat ning enne arstiks saamist tuleb ennast veel täiendada. Tulemuseks aga see, et sa saad teha maailma kõige hinnatumat ja vajalikumat tööd ning suure tõenäosusega on sul töökoht olemas terveks eluks. Siinkohal keskendume sisseastumisprotsessile Suurbritannia ülikoolides.

#1 Mida on vaja, et arstiteaduskonda astuda?

Meditsiini õppima pääseda on keerulisem kui ühelegi teisele erialale. Õpilastelt nõutakse maksimaalselt kõrgeid hindeid – Suurbritannia A-level (keskhariduse) tasemel minimaalselt A*AA. Isegi kui kusagil on nõutud vaid AAA, tähendab see tõenäoliselt, et sisse saada ei õnnestu, sest väga palju on kandidaate, kelle kõik hinded on A*-d (tärniga A’d). Läbitud õppeainete hulgas peavad kindlasti olema reaalained (matemaatika, keemia, bioloogia, füüsika) ning just nendelt õppeainetelt eeldatakse absoluutselt maksimaalseid tulemusi.

Kui vastavad hinded on olemas, tuleb läbida UKCAT ja BMAT testid. Mõni kool võib nõuda neist kahest testist ka ainult ühte – tutvu konkreetse kooli nõudmistega.

Meditsiinierialale sisseastumiseks on vajalik varasem töö/praktiline kogemus (sobib nii makstud kui ka vabatahtlik töö).

Väga oluline osa sissesaamisel on ka sisukas motivatsioonikiri. See on õpilase võimalus oma sõnadega enda motiveeritust tõestada. Vajalik on kindlasti rääkida oma töökogemusest ning sellest, kuidas see kogemus sind arendas ja muutis. Motivatsioonikirja maksimumpikkus on 4000 tähemärki.

Lõplik faas sisseastumisprotsessis on intervjuu, kus hinnatakse sinu kui isiksuse sobivust antud tööle. Intervjuu tehakse sinuga ainult siis, kui su hinded ja UKCAT/BMAT tulemused on piisavad ning töökogemus olemas. Intervjuu käigus pead sa tõestama, et sa tõepoolest sobid arstiks. Jutuks tuleb ka meditsiinieetika.

#2 Mis asjad on UKCAT ja BMAT testid ning kus neid teha saab?

BMAT (BioMedical Admissions Test) on erialane test, mille peavad läbima kõik arstiteaduskonda pürgijad. Test kestab kaks tundi ning kirjutatakse füüsiliselt paberkandjal (st seda ei tehta internetis). BMAT testiks ei toimu mingit erilist ettevalmistust, sest seal testitakse oskusi, mis peaksid asjalikul kandidaadil juba niigi olemas olema.

UKCAT (UK Clinical Aptitude Test) on Suurbritannia ülikoolide poolt läbi viidav test, et teha valik õpilaste hulgast, kes on kõik lõpetanud keskkooli ülikõrgete hinnetega. UKCAT-i eesmärk on eelkõige lihtsustada selektsiooni, mitte tõestada akadeemilisi teadmisi, seega testitakse selles kandidaadi vaimseid võimeid laiemalt. Kuna UKCAT otseselt ei kontrolli teadmisi, ei toimu selleks ka ettevalmistuskursusi.  Ainus koht, kus UKCAT testi Eestis teha saab, on IT Koolituskeskuse OÜ, mis asub Tallinnas aadressil Lõõtsa 8. UKCAT testi saab teha alates 1. juulist kuni 5. oktoobrini. Registreeru siin.

Evenor ei oma infot eksamite toimumise korrast ja aegadest, palume võtta ühendust otse vastavate institutsioonidega!

#3 Millist (töö)kogemust minult oodatakse?

Üldiselt arvestatakse kahte sorti kogemust: tööd hooldekodus (st haigete, vanade või puuetega inimeste eest hoolitsemist) või arsti töö otsest pealtvaatamist. Neist esimene on tungivalt soovitatav.

Eelneva kogemuse mõte on see, et sa tajuksid reaalsust ja teaksid, mida inimeste eest hoolitsemine tegelikult tähendab. Töökogemus peaks sinus arendama neid iseloomujooni, mis peavad arstil olemas olema, sealhulgas eelkõige hea suhtlemisoskus ning suutlikkus väga erinevate inimestega kontakt luua. Samuti peaks see kogemus aitama sul endal aru saada, kas sa oled füüsiliselt ja emotsionaalselt selliseks tööks valmis. (Töö)kogemuse puhul tasub arvestada, et mida vähem glamuurne see on, seda parema mulje sa sellega ilmselt jätad. Kui sul on näiteks olnud haruldane võimalus olla töövarjuks ajukirurgile, siis see kõlab küll ääretult põnevalt, kuid sinule eelistatakse tõenäoliselt inimest, kes on kuus kuud töötanud vabatahtlikuna hooldekodus, sest tema pühendumus inimeste eest hoolitsemisele on tõelisem.

Enamik koole seavad ise minimaalse tundide arvu, kui pikk peab (töö)kogemus olema. Samuti eeldatakse värsket kogemust, seega oleks hea, kui praktika on tehtud viimase kahe aasta jooksul enne kandideerimist.

#4 Mida veel meditsiinierialale astudes silmas pidada?

Meditsiin ei ole mitte lihtsalt eriala, vaid elukutse. Meditsiini ei ole mõtet lihtsalt proovima minna, kui sa ei ole oma otsuses täiesti kindel. Kui su motivatsioon ei ole piisav, ei saa sa niikuinii sisse, ja kui saadki, ei jätku sul pühendumust, et asi lõpule viia, sest praktiseerivaks arstiks saamine võtab koos residentuuriga kokku 10 aastat.

Kandideerimise tähtaeg meditsiinierialale Suurbritannias on 15. oktoober! Pane tähele, et see on mitu kuud varem kui teistele erialadele. Kui on soov minna meditsiini õppima kohe pärast gümnaasiumi lõpetamist, tuleb ettevalmistustega pihta hakata hiljemalt 11. klassi teises pooles, et jõuaks veel (näiteks suvevaheajal) omandada töökogemust ning teha ära UKCAT ja BMAT testid enne 15. oktoobrit.

Õpingud meditsiinierialal kestavad Suurbritannias olenevalt ülikoolist viis või kuus aastat. Riiklikku õppelaenu saab teatavasti võtta ainult neljaks aastaks. Üldiselt on nii, et kui neli esimest aastat edukalt läbitud, maksab riik viienda ja kuuenda õppeaasta ise kinni (UK ja EL-i kodanikele). Täpsemat infot viimaste õppeaastate eest tasumise kohta tuleks siiski uurida koolilt endalt.

Kui soovid enda valikuid arutada Evenori haridusspetsialistidega, siis tule tasuta nõustamisele!

Tule tasuta konsultatsioonile