fbpx

Mida tasub teada, kui soovid õppida majandust?

Tule tasuta konsultatsioonile

Mida tasub teada, kui soovid õppida majandust?

Kui soovid õppida midagi, millel on otsene seos reaalse maailmaga meie ümber, siis on majandusteadus just õige valik.

Majandus on oma olemuselt teadus tootmisest ja rikkuse jaotumisest ning on nii era- kui riigisüsteemidega otseselt seotud. Majandusteadlaste lahendada on nii tööpuuduse, globaalse soojenemise kui ka jätkusuutlikkusega seotud probleemid. Samuti võib majandusteaduste kraad juhatada sind tasuvale töökohale pangandus- või finantssektoris. Tegemist on CV-le väga palju juurde andva kraadiga.

#1 Mida ma majanduse erialal õppima hakkan?

Majanduse (Economics) kraade on kahte sorti: BA (Bachelor of Arts) ja BSc(Bachelor of Science). Olenevalt sellest, kumba valid, võib kursuse sisu päris tugevalt erineda. BSc kraadi sisu on keerulisem, kuid see kraad on ka prestiižsem ja hinnatum ning annab tööturul rohkem võimalusi. BSc kraadi raames keskendutakse eelkõige matemaatikale ja erinevatele statistilistele teooriatele ja tehnikatele. BA kraad seevastu rõhub rohkem arutlemisoskusele ning võib anda ka võimaluse mõnda muud sotsiaalteadust kõrvale õppida. On oluline teada, et kuigi tippülikoolid (Oxford, Cambridge, Durham) nimetavad oma majandusteaduste programmi BA-ks, on selle sisu ikkagi pigem sarnane BSc programmiga ning juba ülikooli maine tõttu siiski vägagi prestiižne.

#2 Millised eeldused peavad mul olema?

Oluline on, et gümnaasiumiastmes oleks matemaatika hinne võimalikult kõrge. Kui gümnaasiumis on võimalik valikainena õppida majandust, on ka see hea (ning kui sellist võimalust ei ole, tasuks kindlasti motivatsioonikirjas ära mainida, et majandust ei ole gümnaasiumiastmes õpitud seetõttu, et kool sellist ainet ei paku).

#3 Millised väljavaated sellel erialal on?
 
Majandusteaduste kraad annab üsna laia valiku edasiseks tegevuseks – suunduda võib nii  investeerimisse, pangandusse, raamatupidamisse, kindlustusfirmadesse, kuid ka riigiasutustesse või meediasse. Paljud UK-s majandusteaduse lõpetanud suunduvad Londonisse ning nende keskmine esmane töötasu on £28 000 aastas, kuid see number kasvab väga kiiresti. Mõne suuna (näiteks raamatupidamise) jaoks võib olla vaja ka täiendkoolitusel osaleda või edasi õppida. Eriti tasub edasi õppida siis, kui on valitud BA suund, millest üksi ei pruugi piisata.

Kui soovid enda valikuid arutada Evenori haridusspetsialistidega, siis tule tasuta nõustamisele!

Tule tasuta konsultatsioonile