fbpx

Kuidas kirjutada motivatsioonikirja?

Tule tasuta konsultatsioonile

Kuidas kirjutada motivatsioonikirja?

Mida silmas pidada, kui on vaja kirjutada motivatsioonikiri? Mida ootab ülikool Sinu motivatsioonikirjast?

 • Sobivus – on kandidaat sellesse kooli sobiv?
 • Kvalifikatsioonid – kas kandidaadil on soovitud kursuse jaoks piisavalt oskusi?
 • Inglise keele oskus – kas kandidaadi inglise keel on piisavalt hea?
 • Võimekus – kas kandidaat on töökas, järjekindel ja valmis kooli lõpetama? Kas ta annab oma parima, et kõigile nõudmistele vastata? Suudab kandidaat pingelises olukorras häid tulemusi saavutada? Kas ta suudab uue riigi, kultuuri ja ülikooli oludega kohaneda?
 • Teadlikkus – kas kandidaat on eriala kohta eelnevalt informatsiooni kogunud ja oma valikus kindel?
 • Huvi õppeaine vastu – kas kandidaadil on siiras huvi eriala vastu ja soov end arendada?
 • Huvi õppida just selles riigis – miks sa eelistad seda riiki oma koduriigile?

Head tavad!

 • Põhjenda enda sõnadega, miks väärid antud kursusel kohta.
 • Ole organiseeritud. Enne, kui asud kirjutama, märgi endale üles märksõnad, mida soovid motivatsioonikirjas kajastada. Reasta need tähtsuse järjekorras.
 • Alusta kirjutamist varakult. Anna endale aega, et motivatsioonikiri uuesti üle lugeda, muuta, parandada ja kontrollida.
 • Põhjenda oma huvi! Ära kirjuta, et oled erialast huvitatud, kuna see on huvitav. Põhjenda, mis sulle täpsemalt huvi pakub ja miks.
 • Näita üles huvi ja motivatsiooni. Ülikool soovib näha sinu kirge valdkonna vastu. Räägi, mis sulle huvi pakub ja kuidas kavatsed oma unistusi täita.
 • Näita, et oled teemaga kursis – võib-olla lugesid hiljuti huvitavat artiklit või uudist, mida veidi analüüsida. Maini ära erialaga haakuvad ajakirjad, blogid, veebilehed, mida loed ja külastad ning miks sulle need huvi pakuvad.
 • Hobidest kirjutades maini ära ainult sellised, mis on asjakohased. Võib-olla on need hobid sulle õpetanud ajaplaneerimist, meeskonnatööd või andud muid kasulikke kogemusi, mida saad oma erialaga seostada.
 • Töökogemuse/vabatahtliku töö puhul otsi seoseid erialaga ning analüüsi, mida kogemusest õppisid. Kui sinu hobid ei ole väga tihedalt seotud eriala valdkonnaga, kuhu kandideerid, siis ei ole mõtet hobidest väga pikalt rääkida.
 • Õigekiri! Korrektne grammatika ja õigekiri on väga olulised! Ära alahinda ka lihtsaid vigu (tähevead, suur,- väike algustäht vms.). Kasuta spell-check´i ja palu õpetajal või mõnel muul heal keeleoskajal õigekirja kontrollida.

Ära tee!

 • Ära pelgalt reasta oma tegemisi. Kirjutada, et olid koolis spordimeeskonna kapten või tegev kooli ajalehes, ei anna erilist efekti, kui sa ei maini, mida sa sellest kogemusest õppisid.
 • Ära kirjuta liiga pikka sissejuhatust. Keskendu sisule ja kirjuta sissejuhatus viimasena.
 • Ära kasuta klišeesid. Üks kõige enim kasutatud lauseid on: “from a young age I have always been interested in…”
 • Ära kasuta tuntud inimeste tsitaate. Ülikoolid tahavad teada, mida sina mõtled, mitte, mida on öelnud James Dyson, Coco Chanel, Mark Zuckerberg…
 • Hoidu huumorist ja sarkasmist.
 • Näita, et oled ka reaalselt aktiivne! Kui oled olnud kaasatud vabatahtlikku töösse, heategevuslikesse projektidesse ja organisatsioonidesse või kohaliku huvigrupi tegevustesse, siis too see esile! See näitab, et oled aktiivne ja tunned huvi, mis ühiskonnas toimub.
 • Ära kasuta slängi. Hoia kiri lihtne ja selge.
 • Ära küsi liiga paljude inimeste tagasisidet. Vanemate ja õpetaja arvamus on oluline, kuid tegemist on sinu isikliku motivatsioonikirjaga – ülikool tahab kuulda sinu häält ja isiksust.
 • Pööra tähelepanu pigem kvaliteedile kui kvantiteedile. Keegi ei ole huvitatud lugema liiga pikale venivat ja kordavat motivatsioonikirja.

Vaata ka seda motivatsioonikirja kirjutamise videot, kus soovitusi jagab ülikooli esindaja, kes igapäevaselt motivatsioonikirju loeb.

Motivatsioonikirja pikkus ei tohiks ületada A4 lehekülge.

Evenor annab hea meelega Sinu motivatsioonikirja kohta tagasisidet!

 

Tule tasuta konsultatsioonile