fbpx

Active Language Learning

Pakutavad kursused

Suvine keeleõpe ja tegevusprogramm juunioritele

Hommikupoolikuti toimuvad keeletunnid, mille käigus arendavad õpilased oma rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskusi. Pärastlõunasel ajal on õpilastel võimalik tegeleda erinevate spordialadega, osaleda arvuti- ning kunsti ja käsitöö tundides, samuti korraldatakse palju kultuuriüritusi ja muid sotsiaalseid ühistegevusi, misläbi saavad kohalikud õpilased ja välismaalt pärit lapsed rahvusvahelises atmosfääris rohkelt koos aega veeta ning oma keeleoskust kõige loomulikumal moel arendada.
Õppetöös kasutatavad materjalid on kokku pandud just teismeliste õpilaste huve ja võimeid silmas pidades. Klassitunde juhendavad kordamööda 3 õpetajat, seega saavad lapsed kasu erinevatest õpetamisstiilidest. Hoolimata sellest on ka järjepidevus tagatud, sest õpitakse siiski sama materjalikogumiku järgi.

Tundides arendatakse kõiki põhilisi keeleoskusi (kuulamine, rääkimine, lugemine ja kirjutamine), samuti harjutatakse korrektset grammatikat ja omandatakse uut sõnavara. Õppetöös kasutatakse kommunikatiivset keeleõppe meetodit, mis tähendab, et kõik õpilased saavad täita suurel hulgal suulise ja kirjaliku inglise keele väljendusoskusega seotud ülesandeid.
Õppevaldkondi on neli: grammatika, lugemine ja kirjutamine, kuulamine ja rääkimine, ning kõikide valdkondade puhul tuleb kolme õpetaja vaheldumine õpilastele kahtlemata kasuks.

Vaata näidiskursuse kava

Tule tasuta konsultatsioonile