fbpx

University of Debrecen

Kandideerimiseks on vaja:

Bakalaureuse õppes: gümnaasiumi lõputunnistus ja hinneteleht, riigieksamitunnistus, passikoopia, CV, tervisetõend.

Magistri õppes: bakalaureuseõppe lõpudiplom, detailne raport bakalaureuseastmes läbitud kursustest, põhjalik CV.

Kõikidele sisseastujatele toimub sisseastumiseksam! Meditsiini ja tervishoiuga seotud aladel koosneb eksam nii kirjalikust kui ka suulisest osast.

 

Kandideerimise tähtaeg:
15. juuni 2018 (va Meditsiini eriala 31.05) – septembris alustamiseks
15. november 2017 – jaanuaris/veebruaris alustamiseks

Õppemaks:

Bakalaureuseõppes 5500 – 8500 USD/aastas, sõltuvalt erialast.
Magistriõppes 5000-16 900 USD/aastas sõltuvalt erialast.

Õppemaksule lisandub registreerimistasu 150 USD ning 350 USD eksamitasu.

PS! Parimatele meditsiinitudengitele pakutakse alates teisest õppeaastast stipendiumi, mis katab kuni 20% õppemaksust (akadeemiliste tulemuste põhjal).

Tule tasuta konsultatsioonile