IED Istituto Europeo di Design

Kandideerimiseks on vaja:

Bakalaureuseõppes: Gümnaasiumi lõputunnistus ja hinneteleht, riigieksamitunnistus, inglise keele test, intervjuu, portfoolio.

Magistriõppes: Bakalaureuseõppe diplom, inglise keele test, intervjuu, portfoolio, motivatsioonikiri, CV, ID kaardi/passi koopia

 

Õppemaks:

Bakalaureuse õppes 16 000 eur/aastas.

Magistriõppes sõltuvalt erialast vahemikus 11 900-18 900 eur.

Võta ühendust